Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. Rekisterinpitäjä:
  Savonlinnan Vuokratalot Oy / Savonlinnan Asuntopalvelu

  Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
  puh. 015 - 550 110

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
  Asuntopalvelupäällikkö
  Puistokatu 13, 57100 Savonlinna
  puh. 015-550 110

 3. Rekisterin nimi:
  Asunnonhakija- ja asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus(rekisterin käyttötarkoitus)
  1. Asunnonhakija-, asukas- ja asiakasluettelo
  2. Asukas- ja asiakassuhteesta johtuvien asioiden hoito.

 5. Rekisterin tietosisältö
  1. Huoneiston tiedot
  2. Asiakkaan sukunimi ja etunimet
  3. Syntymäaika
  4. Henkilötunnus
  5. Oppilaitos- ja opiskelutiedot
  6. Yhdessä asuvan puolison vastaavat tiedot
  7. Lasten nimet
  8. Yhteystiedot: puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  9. Asuntoviranomaisten asuntorahoitettujen vuokratalojen asukkailta vaatimat liitetiedot / Oppilaitos- ja opiskelutiedot opiskelijoilta / Savonlinnan kaupungin asunnonhankinnan asuntoihin hakijoilta luottotiedot
  10. Vuokrareskontratiedot
  11. Milloin muuttanut taloon
  12. Milloin muuttanut pois

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietolähteenä on hakija itse

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A. Manuaalinen aineisto:
  Asuntohakemukset liitteineen säilytetään lukituissa kaapeissa.

  B. ATK:lle talletetut tiedot:
  Henkilötiedot on tallennettu Maestro-tietokantaohjelmaan. Sovellus sallii Maestro-tietokannassa tietojen muuttamisen ja käsittelyn käyttäjätunnistukseen perustuen. Kannan käsittely tapahtuu ainoastaan sovelluksen kautta.

  Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa, joka myönnetään vain Savonlinnan Asuntopalvelun toimihenkilöille.